Geschil met externe partij

Als een samenwerking met een samenwerkingspartner zoals een klant, leverancier van goederen of diensten niet meer goed verloopt, zijn er mogelijkheden om die samenwerking te beëindigen. Dit is vaak niet zonder gevolgen. Het is daarom belangrijk de juiste manier te hanteren voor beëindiging. Daarnaast zijn er nog stappen die je moet doorlopen voor je over kunt gaan tot beëindiging van een samenwerking, zoals bijvoorbeeld een ingebrekestelling. De manier van beëindigen is afhankelijk van de situatie en de inhoud van het contract/ de overeenkomst. Een overeenkomst kan je bijvoorbeeld ontbinden, opzeggen of vernietigen. Maar welke weg is de juiste?

Het belangrijkste probleem zit hem in de beëindigingsmethode! Hoe kom je van de wederpartij af?

Onze SUPER specialisten helpen je graag verder! Wij denken met je mee en kijken naar alle mogelijke alternatieven! Vallen de problemen die je hebt met de externe partij nog op te lossen, of moet de samenwerking worden beëindigd? Het is belangrijk om te weten dat wij altijd jouw wensen en ambities centraal stellen. We zijn eerlijk over haalbaarheid daarvan en kijken ook naar de negatieve energie die conflict situaties met zich mee kunnen brengen. Kortom, we realiseren ons dat het soms wenselijk(er) is om zo snel mogelijk een einde te maken aan de situatie maar dat dit niet altijd betekent dat de juridische route moet worden bewandeld.

Het is van wederzijds belang dat je een klik hebt met de jurist/advocaat en dat hij of zij begrijpt dat een goed advies niet altijd ingewikkeld en lang behoeft te zijn. Wij werken snel, met korte lijnen, en één contactpersoon.

Heb je een probleem met een externe partij of dreigt er een conflict situatie en heb je hier hulp bij nodig? Neem dan direct contact op met onze SUPER specialist ondernemingsrecht, Ferdinand Keulen!

Neem direct contact op 

Bellen
Mailen
Contactformulier