Oplevering & gebreken

Is het bouwproject opgeleverd? Zijn er gebreken aan het project? Wie is er dan aansprakelijk en hoe zit het met garantie(s)?

Wat gebeurt er als er sprake is van een gebrek aan het bouwproject na de oplevering? Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor herstel en kan er nog aanspraak worden gemaakt op garanties?

Van belang is wat er in de koop- aannemingsovereenkomst is geregeld inzake de contractuele aansprakelijkheid. In een model koop- aannemingsovereenkomst worden bepaalde termijnen gehanteerd. Zo gelden termijnen voor herstel, onderhoud, verborgen gebreken en ernstige gebreken. Naast de contractuele aansprakelijkheid is er ook mogelijk nog sprake van een garantie van SWK, Woningborg of Bouwgarant. Dit laatste is een aanvulling op de contractuele aansprakelijkheid. Voor deze garanties gelden weer andere termijnen.

Van belang is dat de melding van het gebrek binnen de daarvoor gestelde termijn is gedaan. Bovendien moet de aannemer voldoende in de gelegenheid worden gesteld om tot herstel over te gaan. Of je nu als opdrachtgever melding wilt maken of je als aannemer geconfronteerd wordt met een melding; wij helpen je graag verder.

Onze advocaten luisteren echt naar je verhaal en kijken samen met jou naar de beste en meest praktische oplossing om het gewenste doel te bereiken. Daarbij kijken we zoveel mogelijk naar de beste en meest praktische oplossingen. De juridische route kunnen we altijd nog inslaan met elkaar. Maar laten we eerst eens samen beoordelen hoe ernstig de gebreken zijn, of de gebreken makkelijk hersteld kunnen worden en hoe we zaken zo snel mogelijk tot een goed resultaat kunnen brengen. Wij helpen je in deze SUPER vervelende situatie graag verder.

Dus wil je een no nonsense, snel, daadkrachtig en eerlijk advies in geval van gebreken of opleveringsgeschillen, neem dan direct contact op met onze SUPER specialist Paul Richter. Hij bepaalt dan samen met jou op welke wijze je het beste kunt reageren en wat de te nemen vervolgstappen zijn.

Neem direct contact opĀ 

Bellen
Mailen
Contactformulier