Meer-/Minderwerk

Meer- en minderwerk: Wie betaalt de rekening?

Wanneer ben je als opdrachtgever verplicht om bij te betalen indien er sprake is van meerwerk volgens de (hoofd)aannemer? Geldt er een waarschuwingsplicht of had je als opdrachtgever het meerwerk kunnen voorzien? Is het handig om een meer- minderwerk lijst op te stellen? Welke positie heb je als (hoofd)aannemer als je je meerwerk wilt door belasten?

Het is van belang om te weten wanneer sprake is van meerwerk en of er een waarschuwingsplicht geldt. Dat is namelijk niet altijd het geval. Ook in het geval van minderwerk is het handig om een lijst te hebben als uitgangspunt. Werken met een lijst is vaak het handigst, omdat hieruit duidelijk je juridische positie valt af te leiden. Je juridische positie is altijd uitgangspunt voor een goed gesprek met betrokken partijen.

Wij luisteren naar je verhaal en beoordelen op basis van de gemaakte afspraken in de aannemingsovereenkomst en de feitelijke situatie wat je het beste kunt doen. We geven het ook eerlijk aan als je positie niet sterk is, maar ook dan kijken we naar de beste oplossing. Wij halen je zo snel mogelijk uit deze SUPER vervelende situatie of je nu aannemer of opdrachtgever bent.

Dus wil je een no nonsense, snel, daadkrachtig en eerlijk advies in geval van meer- minderwerk geschillen, neem dan direct contact op met onze SUPER specialist Paul Richter. Hij bepaalt dan samen met jou op welke wijze je het beste kunt reageren en wat de te nemen vervolgstappen zijn.

Neem direct contact opĀ 

Bellen
Mailen
Contactformulier