Aanneemovereenkomst

Aanneming van werk: Wat is belangrijk om te regelen in een aanneemovereenkomst? Wanneer is wie aansprakelijk? Welke risico’s zijn er?

Bij aanneming van werk sluit je een aanneemovereenkomst af. Wat is belangrijk om vast te leggen in deze overeenkomst? Als er sprake is van een geschil tussen de (hoofd)aannemer en de opdrachtgever of er is sprake van niet nakoming van de overeenkomst, dan is het van belang om te weten wat het relevante wettelijke kader is en wat je rechten en plichten zijn en welke mogelijke risico’s er zijn.

Er is sprake van dwingend rechtelijke bepalingen binnen de aanneemovereenkomst, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng. Het is van belang om op voorhand goed na te denken over het gewenste resultaat en welke afspraken daarbij horen.

Onze advocaten luisteren naar je verhaal of je nu aannemer of opdrachtgever bent en kijken samen met jou naar de beste en meest praktische oplossing om het gewenste doel te bereiken. Bij geschillen over een aanneemovereenkomst staan onze SUPER specialisten voor je klaar.

Wil je een no nonsense, snel, daadkrachtig en eerlijk advies over de inhoud van een aanneemovereenkomst of het niet nakomen van een aanneemovereenkomst, neem dan direct contact op met onze SUPER specialist Paul Richter. Hij bepaalt dan samen met jou de strategie en de vervolgacties.

Neem direct contact op 

Bellen
Mailen
Contactformulier