Voor Franchisenemers is een van de belangrijkste onderwerpen bij het sluiten van een franchiseovereenkomst het gebied ofwel rayon waarbinnen de franchiseondernemer exclusiviteit krijgt voor het voeren van zijn onderneming en de verkoop van zijn product of dienst. Immers mede daarop wordt ook de mogelijke groei en omzetontwikkelingen gebaseerd door een startende ondernemer.

Belang Rayon Franchisegever

Franchisegever heeft belang bij een franchiseformule die zoveel mogelijk rendeert en inkomsten genereert. Een belangrijk aandeel om dat te realiseren is de franchisefee die door franchisenemers wordt betaald om gebruikt te kunnen maken van de franchiseformule. Franchisegevers kunnen er dus belang bij hebben de bestaande gebieden c.q. rayons verder op te delen zodat er meer zullen ontstaan en meestal ook meer inkomsten uit de franchisefee kan worden gegenereerd door franchisegevers.

Praktijk

Het gebeurd nog al eens dat een franchisebedrijf Nederland onderverdeelt in een aantal rayon’s maar dat na verloop van tijd blijkt dat er de wens is om dat gebied nog verder op te delen en meer rayon’s te maken, om welke reden dan ook. Dat is dan een lastige situatie voor de Franchisegever want die heeft nu eenmaal het franchisegebied al verdeeld bij de aanvang van de formule. De Franchisenemers rekenen erop dat hun rayon in tact blijft.

Recentelijk heeft bij een bekende pizzaketen voornoemde discussie gespeeld. De franchisegever wilde bij het verlengen van de franchiseovereenkomsten de exclusieve gebieden voor de franchisenemers verkleinen zodat de rayons kunnen worden uitgebreid. Dat heeft uiteraard enorme impact op de verdiencapaciteit van de ondernemers. De Pizzaketen vond dat zij de gebieden mocht verkleinen omdat zij had bedongen dat bij verlenging van de franchiseovereenkomst wijzigingen mochten worden doorgevoerd.
De rechter oordeelde echter dat het vastleggen van de omvang van het exclusieve gebied een heel belangrijk beding, een zogenaamd kernbeding is en dus niet zomaar gewijzigd kan worden. Tevens gaf de rechtbank aan dat de Pizzaketen zelf de franchiseovereenkomst heeft opgesteld en dus onduidelijkheden daarin voor rekening komen van de Pizzaketen.

Heeft u vragen als franchisegever of franchisenemer over dit onderwerp of heeft u advies nodig, neemt u dan gerust contact met mij op.