De AVG is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Hieronder tref je een aantal vragen om na te gaan of je persoonsgegevens verwerkt en of de AVG dus van toepassing is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. In gewone mensentaal: het gaat om alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over zijn eigenschappen, zijn opvattingen of zijn gedragingen. Ook als de naam van de persoon niet met zoveel woorden is genoemd, kan sprake zijn van een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een kenteken van een zeer beperkt wagenpark.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Gevoelige persoonsgegevens, waarbij te denken valt aan gegevens over iemands:

    • ras;
    • godsdienst of levensovertuiging;
    • politieke gezindheid;
    • Gezondheid; en
    • seksuele geaardheid.

Wat is verwerken?

Verwerken is alles van verzamelen tot vernietigen. Ook het slechts opslaan van persoonsgegevens valt onder het begrip verwerken.

Is de AVG van toepassing?

Als je hebt vastgesteld dat je persoonsgegevens verwerkt, moet je vaststellen of de AVG van toepassing is. Die is van toepassing als je – al dan niet via een computersysteem – de feitelijke macht over die gegevens uitoefent, dat willen zeggen dat je een handeling met die gegevens kunt verrichten.

Conclusie

Bijna iedere ondernemer, hoe klein ook, verwerkt persoonsgegevens en heeft de feitelijke macht over die gegevens. Dat betekent dat de bepalingen van de AVG ook op hen van toepassing zijn. Zelfs op zzp’ers en eenmanszaken in de vorm van kleine winkeliers of horecaondernemers. Dus naar alle waarschijnlijkheid geldt het ook voor jou.

Denk voor verwerkingen van persoonsgegevens aan klantenlijsten, prospectlijsten, lijsten voor verzending van een nieuwsbrief etc. Denk ook aan cookies die je voor marketingdoeleinden gebruikt of aan google analytics. Voor een onderneming met werknemers in dienst geldt dat zij ook persoonsgegevens van hun werknemers verwerken voor de loonadministratie, voor het personeelsdossier etc.

Voor bijzondere persoonsgegevens geldt dat je ze in beginsel niet mag verwerken, tenzij daarvoor een wettelijke uitzonderingsgrond geldt.