Al geruime tijd is het voor franchisegevers duidelijk dat het van groot belang is om bij het aangaan van een samenwerking met een nieuwe franchisenemer secuur om te gaan met het geven van omzetprognoses in een prognoserapport dat wordt overhandigd aan franchisenemer. Immers, als er fouten in zijn opgenomen, kan franchisegever in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gehouden door de tot de formule toegetreden franchisenemer die na verloop van tijd met andere, lagere, omzet en winst te maken krijgt bij zijn onderneming. Franchisegever moet dan wel hebben nagelaten franchisenemer te hebben gewezen op de fouten in het rapport.

Omzet- en winstprognoses

Recentelijk is deze, toch al niet geringe eis aan franchisegevers die in onderhandeling zijn met een toetredende franchisenemer, nog verder verscherpt. Nu is het ook mogelijk dat je als franchisegever aansprakelijk kan zijn tegenover franchisenemer als er onzorgvuldig onderzoek is uitgevoerd (via een derde) met fouten in het prognoserapport als gevolg. Ofwel, de franchisenemer hoeft niet meer aan te tonen dat jij als franchisegever wist van de fouten in een rapport, maar alleen dat er sprake is van onzorgvuldigheid bij het opstellen ervan met fouten als gevolg.

Je begrijpt dat deze ontwikkeling nog meer duidelijk maakt dat jij als franchisegever heel zorgvuldig moet omgaan met het verstrekken van omzet- en winst prognoses. De extra ruimte die voor franchisenemers geboden wordt om, bij mindere resultaten van de onderneming, hun franchisegever aansprakelijk te stellen (al is het maar om in gesprek en onderhandeling te treden) zal leiden tot meer claims.

Krijg je als franchisegever te maken met een toetredende franchisenemer of juist met een franchisenemer die jou aansprakelijk stelt, bel ons dat gerust voor ondersteuning.