Ondeugdelijke prognoses

Wederom is er een zaak voor de rechtbank gekomen die betrekking heeft op een heet hangijzer tussen franchisenemers en de franchisegever; namelijk de prognoses die door de franchisegever is voorgespiegeld en dan met name wat de bruto marges zouden moeten kunnen zijn voor de franchisenemers van de formule.

In de meeste gevallen biedt de franchisegever prognoses aan de geïnteresseerde franchisenemers, die mede op basis van deze informatie al dan niet in zee gaan met de franchiseformule en komen tot een franchiseovereenkomst met de franchisegever.

Dwaling?

Deze franchisenemers stelden franchisegever aansprakelijk omdat zij menen dat sprake is van dwaling, ofwel dat ze in feite op basis van onjuiste financiële informatie een overeenkomst aangegaan zijn met franchisegever. De bruto marge die was verstrekt bleek niet te worden gehaald door deze franchisenemers. De franchisenemers stellen dan ook dat franchisegever jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld.

Rechter

De rechtbank denkt daar echter anders over, althans de rechtbank is van oordeel dat de franchisenemers niet zijn geslaagd in de bewijsvoering van hun voornoemde stelling. In de eerste plaats vindt de rechter dat er geen sprake is van een gemene deler tussen de franchisenemers en hun ondernemingen. Ze lijken niet voldoende op elkaar. Daarnaast hebben ze, aldus de rechter, onvoldoende kunnen motiveren waarom de geprognotiseerde marge (zoals door franchisegever voorgespiegeld bij het aangaan van het franchisecontract) niet werd gehaald. Tevens zegt de rechter dat het enkele feit dat een aantal franchisenemers deze marge niet heeft gehaald, onvoldoende is voor de stelling dat de franchisegever in deze onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld.

Conclusie

In veel zaken over schade voor franchisenemers als gevolg van te hoge inkoop of margeverliezen is het aan de franchisenemers om hiervan het bewijs te leveren. Dat blijkt erg lastig, althans veel rechters kiezen voor de weg (de makkelijke en veilige?) afwijzing van de vordering van de eisende (en dus bewijzende) franchisenemers.

Bent u franchisegever of franchisenemer en heeft u behoeft aan advisering ter zake de franchiserelatie die u heeft, of zoekt u ondersteuning in een procedure, neem dan vrijblijvend contact met ons op en bel met 030- 72 109 65 of mail naar [email protected] en wij nemen direct contact met u op.