Je hebt je studie afgerond, een baan gevonden en je bent klaar voor de volgende stap. Voor velen is dat een koophuis; je kunt eigen vermogen opbouwen en de huurprijzen zijn fors. Dat eventuele schulden invloed hebben op je maximale leencapaciteit bij het aanvragen van een hypotheek is doorgaans wel bekend. In de praktijk komt het nogal eens voor dat mensen hun studieschuld niet opgeven bij de hypotheekaanvraag, omdat deze het maximale leenbedrag drukt. EMR legt uit waarom en wijst je op de risico’s.

BKR-registratie

Kan de hypotheekverstrekker niet zelfstandig achterhalen of er een studieschuld is? Nee. Schulden worden normaliter geregistreerd via het Bureau Krediet Registratie (BKR). De hypotheekverstrekker kan zelfstandig het BKR-register raadplegen om te controleren of er schulden zijn. Een studieschuld staat echter niet geregistreerd bij het (BKR). Dit is omdat een studieschuld niet wordt gekwalificeerd als een schuld voor consumptieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon of auto op afbetaling.)

Studieschuld drukt maximale leencapaciteit

Meestal wordt na een gesprek met de hypotheekadviseur duidelijk wat de impact van je studieschuld is voor je maximale leencapaciteit. Uitgangspunt voor de hypotheekverstrekker is de oorspronkelijke studieschuld. Dat er al jaren een maandelijks bedrag wordt afgelost, heeft dus geen invloed op dit uitgangspunt. De hypotheekverstrekker houdt slechts rekening met substantiële extra aflossingen, echter zijn deze doorgaans niet aan de orde. De hypotheekverstrekker ziet de schuld als geld dat niet beschikbaar is om je hypotheekschuld mee te betalen.
Kort gezegd, komt het erop neer dat wanneer je studieschuld voor 1 september 2015 is ontstaan de hypotheekverstrekker ervan uit gaat dat je elke maand 0,75% van de studieschuld terugbetaalt. Wanneer je studieschuld na 1 september 2015 is ontstaan, geldt een langere aflossingstermijn en gaat de hypotheekverstrekker ervan uit dat je elke maand 0,45% van je studieschuld terugbetaalt. In de praktijk kan dit erop neerkomen, dat het dubbele (!) van je studieschuld in mindering wordt gebracht op je leencapaciteit. Resultaat: je kunt (tien)duizenden euro’s minder lenen, waardoor je mogelijkheden bij het kopen van een huis aanzienlijk worden beperkt. Dit terwijl de schuld al grotendeels afbetaald kan zijn. Kortom, de gevolgen zijn groot.

Melden?

Je bent verplicht om schulden en betalingsverplichtingen op te geven. Ook al voelt het oneerlijk dat de leencapaciteit aanzienlijk minder is door een oorspronkelijke studieschuld die al grotendeels is afgelost. Wanneer er een klein bedrag open staat, is het in dit opzicht aantrekkelijk om de schuld direct af te lossen. Wanneer er nog een relatief hoge schuld open staat, is dit echter op korte termijn vaak niet voordelig of haalbaar.
Het risico van het verzwijgen van de schuld is dat wanneer de hypotheekverstrekker er in een later stadium alsnog achter komt dat er sprake is van een studieschuld, door bijvoorbeeld je bankoverzicht of belastingaangiften te bestuderen, zij de hypotheek lening direct kan opeisen. Dit recht is doorgaans opgenomen in de overeenkomst met de hypotheekverstrekker. Ook de dekking van een eventuele Nationale Hypotheek Garantie (woningen tot EUR 265.000) kan komen te vervallen wanneer blijkt dat je de studieschuld hebt verzwegen. Verder loop je vanzelfsprekend het risico dat wanneer je inkomen daalt, er minder of geen ruimte is om je hypotheeklast dan wel je studieschuld te voldoen. Kortom hoe aantrekkelijk het in eerste instantie misschien lijkt, het verzwijgen van je studieschuld kan grote (financiële) gevolgen hebben.

Deze blog is geschreven door Charlotte voor Mutters Makelaardij.