Het kopen van een huis is een levensgrote gebeurtenis voor velen. In de meeste gevallen gaat het goed, maar soms heeft een van de partijen toch juridische hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat de andere partij (een deel van) de koopsom niet betaalt of achteraf blijkt dat het dak van de woning compleet vervangen moet worden. Daarom zijn emr advocaten en Mutters Makelaardij een samenwerking aangegaan.

Vraag van de maand: moet ik geluidsoverlast van de buren wel of niet melden aan de koper?

Het zal je gebeuren, je hebt een prachtig huis gekocht dat helemaal naar je smaak is. En na enige tijd ontdek je het addertje onder het gras: de buren. Inmiddels begrijp je van buurtbewoners dat er al tijden ruzie was tussen de voormalige eigenaren van je woning en de buren. Ze zijn heel luidruchtig en veroorzaken (geluids)overlast. Had de verkoper dat moeten meedelen?

Ja dat moet de verkoper in sommige gevallen mededelen. Bij de (ver)koop van een woning zijn namelijk niet alleen de fysieke eigenschappen van die woning van belang, maar ook factoren die de woonomgeving en daarmee de koopprijs beïnvloeden. Maar aan de andere kant geldt dat als je een woning koopt in een woonwijk tussen andere woningen, dat je er rekening mee moet houden dat je geluiden van buren zal horen.

Maar, als de buren structureel zorgen voor (geluids)overlast, is dat een omstandigheid die niet los kan worden gezien van het woonplezier. Dit geldt zeker als de koper specifiek heeft gevraagd naar het contact met de buren.

Zo was er een tijd geleden een zaak voor de rechter waarbij de kopers van de nieuwe woning erachter kwamen dat de buren voor veel (geluids)overlast zorgden. De klachten waren onder meer: ruzie, gepaard gaande met schreeuwen, schelden en slaan. Ook wordt genoemd: ruiten inslaan, schuur in brand. Daarnaast ondervond de hele buurtoverlast van grote groepen vogels die door de buren werden gelokt doordat zij meer malen per dag patat en bami buiten zetten.

In die kwestie vond de rechter dat de verkoper had moeten begrijpen hij zijn mededelingsplicht had geschonden. De verkoper had moeten begrijpen dat de koper van de koop had afgezien of een lagere koopprijs had aangeboden, als hij die informatie wel had. De verkoper moest de koper in dit geval dan ook compenseren voor de geleden schade.

Heb je hulp nodig of wil je meer weten? Neem dan contact op met ons.

Deze blog is geschreven voor Mutters Makelaardij.