Advocaat Paul Richter heeft vorige week een zaak tegen de NAM gewonnen. Over deze interessante zaak zegt hij het volgende:

“Vorige week vrijdag ontving ik na lang wachten de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland (Groningen) in de zaak die ik namens cliënten (eigenaren van een woning in Slochteren) heb gestart tegen de NAM.

In deze zaak zien cliënten zich geconfronteerd met de situatie dat hun woning geen fysieke schade vertoont ten gevolge van de gaswinning door de NAM, maar dat de woning ten gevolge van deze gaswinning drastisch in waarde is gedaald en onverkoopbaar is gebleken. Met andere woorden: imagoschade. Reeds eerder in de WAG procedure heeft de rechtbank aangegeven dat dergelijke schade in beginsel ook voor vergoeding in aanmerking komt, maar in deze procedure stelde de NAM zich op het standpunt dat zij niet tot vergoeding van de schade zou hoeven overgaan en dat vergoeding bovendien pas aan de orde zou kunnen zijn na de verkoop van de woning. En dat is nu juist het punt. Verkoop van dergelijke woning is alleen maar mogelijk tegen ridicuul lage prijzen, met enorm veel financiële schade tot gevolg. Namens cliënten heb ik dan ook gesteld dat dit juist maakt dat zekerheid omtrent de vergoeding van de schade vóór de verkoop door de NAM dient te worden verstrekt. Gelukkig heeft de rechtbank dit standpunt gevolgd.

De verplichting van de NAM om tot vergoeding van de schade over te gaan, staat dus los van de verkoop van de woning. Dit hoeft niet langer te worden afgewacht om de NAM tot schadevergoeding aan te kunnen spreken. Wat mij betreft is de volgende stap naar de eerlijke vergoeding waar de bewoners in het bevingsgebied zo naar snakken nu gezet.”