‘Beter een goede buur dan een verre vriend’

Iedereen kent het spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Stel je voor: jarenlang deel je met jouw buren een tweekapper en is er geen vuiltje aan de lucht. Tot het moment dat je ziet dat jouw buren twee geiten hebben aangeschaft en deze op een afstand van enkele meters schuin onder jouw slaapkamerraam hebben gehuisvest. Je ondervindt stank- en geluidsoverlast van de geiten en vraagt meerdere keren vriendelijk aan de buren of zij de geiten willen verwijderen of op zijn minst willen verplaatsen. De buren zijn niet bereid om aan jouw verzoek tegemoet te komen. Betekent dit dat je geen acties meer kunt ondernemen om de stank- en geluidsoverlast tegen te gaan en het dus maar moet dulden?

Wanneer is overlast van jouw buren onrechtmatig?

Allereerst moet er sprake zijn van ‘onrechtmatige hinder’. Of hiervan sprake is, hangt onder meer af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade. Dit is ook afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de plaatselijke omstandigheden. Wie in de stad woont zal bijvoorbeeld meer hinder moeten accepteren dan iemand die op het platteland woont. Vervolgens moet er aan de ene kant rekening worden gehouden met het belang van de hinderlijke activiteit (in dit geval: het houden van geiten) en aan de andere kant met de mogelijkheid en de bereidheid om maatregelen te treffen om eventuele schade te voorkomen. Daarbij moeten de kosten die gemoeid zijn met het staken van de hinderlijke activiteit of met het vinden van een alternatief worden meegenomen.

Beoordeling onrechtmatige hinder

De ‘geiten-zaak’ is aan de rechter voorgelegd. De vraag die centraal stond in deze zaak was of de stank- en geluidsoverlast leidden tot onrechtmatige hinder en de eigenaren verplicht waren om de geiten uit hun achtertuin te verwijderen. De rechter stelt voorop dat de vraag wanneer er sprake is van geluidsoverlast erg subjectief is. Buren moeten enige geluidsoverlast over en weer van elkaar accepteren. Het is dan ook moeilijk aan te geven waar de grens voor ‘onrechtmatige hinder’ precies ligt. Het is in ieder geval algemeen aanvaard dat van iedereen gevraagd mag worden dat hij of zij de nachtrust van de buren respecteert en anderen daarin niet stoort door het veroorzaken van geluidsoverlast. In deze zaak oordeelt de rechter dat er sprake is van onrechtmatige (geluids)hinder door de aanwezigheid van de twee geiten op deze specifieke plek in de achtertuin. In deze zaak speelde mee dat de buren konden aantonen dat de geiten zeer regelmatig, zowel overdag als ’s nachts, tegen het nachthok aantrapten en urineerden. Daarnaast konden de buren aantonen dat hun huisarts slaapmedicatie had voorgeschreven vanwege ernstige slaapproblemen. Éen van hen had zichzelf zelfs ziek gemeld op zijn werk vanwege de overlast en het gebrek aan slaap. Uitkomst van de ‘geiten-zaak’ is dat de geiten niet volledig uit de tuin verwijderd moesten worden. De eigenaren moesten een alternatieve plek voor huisvesting van de geiten vinden op voldoende afstand van de achterzijde van de woning van de buren. De buren zullen dan ook enige overlast van de geiten moeten (blijven) dulden.

Niet elke vorm van overlast is direct onrechtmatig

Kortom, niet elke vorm van overlast is direct onrechtmatig. Het moet gaan om ‘onrechtmatige’ hinder en dit wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen. De heersende opvatting is dat buren een bepaalde hinder van elkaar moeten accepteren. Het lijkt misschien een open deur, maar wel een belangrijke: probeer eerst met jouw buren in gesprek te gaan en samen een constructieve oplossing te vinden, voordat je de kwestie aan de rechter voorlegt.

Mochten jouw buren jou (onrechtmatige) hinder bezorgen en kom je er samen niet meer uit, neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij adviseren je graag!